Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for augusti, 2008

(Skriven i sin första form den 30 augusti 2008. Uppdaterad i februari 2011 och i november 2013.)

Tidningen Dagen publicerade 27 augusti 2008 en intervju med Alicia Hamberg, en intelligent, sensitiv och humoristisk f.d. Waldorfskoleelev, 2008 30 år. Hon gick på Kristofferskolan i Stockholm från tre till 12 års ålder under 1980-talet, först i förskolan och sen de första sex klasserna.

Alicia Hamberg 2008Intervjun gjordes efter att hon under våren hade understött och befrämjat omfattande kritik och smutskastning av Waldorfpedagogiken i ett engelskt diskussionsforum i flera tusen inlägg under fem månader. Diskussionerna drevs av rabiata medlemmar i en liten anti-waldorf grupp i vars styrelse hon ingick som dess ”europeiska representant” och som hon dragit med till forumet för att delta i diskussionen.

Skälet var att undertecknad börjat delta i diskussionen för att bemöta förtal av Waldorfpedagogiken genom hänvisning till en artikel av en Peter Staudenmaier, som inledde sin karriär som skribent om antroposofin som grund för Waldorfpedagogiken med en rövarhistoria om en föredragsserie av Rudolf Steiner för 100 år sen, och som i Sverige sprids av ”Föreningen Vetenskap och Folkbildning”.

Staudenmaier fyller en liknande roll i förhållande till ”Waldorfkritiker” som David Irving för antisemiter och Alicia Hamberg försvarar honom alltid när han utsätts för kritik av vad han skrivit.

Efter fem månader blev gruppen bannlyst från fortsatt deltagande i diskussionen. Skälet var att det inte tillät korståg av enfråge-deltagare och forumets administratörer inte var övertygade om att de hade rätt i sin kampanj.

Under året hade utbildningen vid Lärarhögskolan i Stockholm flyttats till Stockholms Universitet. Vid överflyttningen beslöt Naturvetenskapliga fakultetsnämnden vid universitet att avveckla ett samarbete sen 2002 mellan Lärarhögskolan och Rudolf Steinerhögskolan i utbildningen av Waldorflärare.

I samband med diskussionen av beslutet gjorde Dagen intervjun med Alicia, och en annan intervju med Bo Dahlin, professor i pedagogik vid Högskolan i Karlstad om Waldorfpedagogiken.

Vem är Alicia Hamberg, denna envetna kritiker av Waldorfpedagogiken?

Hon har på internet beskrivit sig själv som besatt av ord och bokstäver och beskrev i korrespondens 2007/2008 hur svårt hon hade att lyssna på människor och av det skälet knappt såg på TV.

Som skäl för hennes föräldrar att placera henne på Kristofferskolan har hon angett att hon var ett barn svårare att hantera än genomsnittet, som hon uttryckte det.

Hon har också beskrivit hur illa hon tyckte om att göra just det man gör mycket på Waldorfskolor, målar, sjunger och spelar instrument av olika slag, hantverk och eurytmi, en dansliknande rörelsekonst.

Att hon hade svårt att lyssna på människor gjorde det sannolikt särskilt svårt att gå på den Waldorfskola hon gick på, eftersom Waldorfpedagogiken, baserad på antroposofin som filosofi och människosyn, i så hög grad bygger på just det talade ordet. Under sin skoltid vägrade hon enligt henne själv att gå till skolan utan sin klocka, så att hon skulle kunna se hur många minuter det var kvar till lektionerna tog slut.

Med sitt stora intresse för siffror och skriven text, sin svårighet att lyssna på andra människor (enligt henne själv brydde hon sig inte så mycket om vad andra människor sa) och djupa motvilja mot just de konstnärliga och hantverksmässiga element som skiljer Waldorfskolor från de flesta andra skolor verkar hon tidigt att ha bli en outsider i sin förskolegrupp och senare sin klass och som sådan mobbad av särskilt en annan elev.

Strävan att integrera också en något utvecklingsstörd elev med tidvisa utbrott i klassen präglade också hennes och de andra elevernas situation i klassen under den tid hon gick där, som hon beskrivit med bitterhet på internet.

Sen slutet av 2007 har hon på internet börjat bearbeta sina upplevelser och kritisera och häckla allt som sammanhänger med Waldorfpedagogiken på en blog och i olika diskussionsfora på ett ofta välformulerat sätt som dock återkommande kan framstå som lite obsessivt.

På en fråga vem hon är, svarade hon på internet 2008:

”Jag är en sån som äter antroposofer till frukost 😉 Välkommen tillbaka till blodbadet :D”

Hon är idag en aktiv sekulär humanist och Dagenartikeln beskriver hur hon är medlem i vad som beskrivs och länkas till som ett ”nätverk som granskar Rudolf Steiner, antroposofin och Waldorfskolor”. (Det är den här gruppen…) Som sådan är hon sedan slutet av 2007 en av de mest aktiva Waldorfkritikerna på nätet.

Hon har sen 2008 gjort runt 3.000+ inlägg i olika waldorfkritiska diskussioner och har dessutom de senaste åren skrivit snart 18.000 (fram till 10 november 2013 41.000) kommentarer  på Twitter. Så hon är lite pratsam. Hon har också beskrivit sig som ständigt febril och hur hon behöver sömntabletter för att kunna sova. En viktig del av vad hon skriver utgörs liksom tidigare av spridning av kritik av allt som gäller waldorfpedagogiken och antroposofin, nu i samverkan med tre kvinnliga brittiska ”humanister”.

Men hon har också, efter att bl a ha läst beskrivningar av Rudolf Steiner som autistisk som barn och hur säreget utmanande han ibland beskrev saker, utvecklat en uttalad sympati för honom (själv har hon beskrivit hur hon upplever sig som en varelse från yttre rymden).

Hon har beskrivit hur mycket hon tycker om formspråket i andra Goetheanum och tycker att en utställning ”Rudolf Steiner – Die Alchemie des Alltags” som visas i Tyskland från maj till nov 2010 också borde visas i Sverige. På sin blog har hon skrivit ett flertal inlägg med kärlekshälsningar till Järna med bilder från bl a det antroposofiska Kulturhuset som hon själv tagit.

Kanske kan det här (en beskrivning av och några kommentarer om hennes kluvna inställning till antroposofin och också biodynamisk odling) komplettera den lite komplexa bild genom vilken hon ger uttryck för sig själv på internet.

Vad Dagenartikeln inte länkar till är ett utförligt svar på vad nätverket skriver.

Medan den länkar till en studie av Waldorfpedagogiken av Prof. Bo Dahlin vid Karlstads Universitet, Waldorfskolan – en skola för människobildning? (länken i artikeln är nu inaktuell), skulle den också mått väl av en länk till en av de mest utförliga sajterna om Waldorfpedagogik på internet, Waldorf Answers. En liknande sajt på svenska är under uppbyggnad.

Sen 2008 driver hon en kampanj på internet mot undertecknad för vad jag återgett av en del av vad hon beskrivit om själv på internet för att göra henne förståelig. Hon gillar inte heller vad jag skrivit om Peter Staudenmaier efter att ha analyserat vad han skrivit i förhållande till de källor han angett som grund för det, eller ett korståg av en av de mest rabiata waldorfkritikerna på internet de senaste åren.

Den 30 augusti 2008 skrev jag det här inlägget i dess första form, baserat på vad hon skrivit om sig själv på internet.

Jag skrev det efter att hon under början av året varit styrelsemedlem och ”europeisk representant” för den centrala anti-waldorfgruppen på nätet i början av året (nämnd ovan), ha pushat för dess anti-waldorfkampanj på Mumsnet, det största engelska diskussionsforumet för föräldrar i England, och sen utförligt ha kritiserat undertecknad för att hon och WC-gruppen blivit bannlyst från forumet för deras enfrågekorståg mot Waldorfpedagogiken i enlighet med forumets policy för diskussioner.

Efter bannlysningen av gruppen utvecklade hon en omfattande personlig kritik av undertecknad i ”Föreningen Vetenskap och Folkbildning”s diskussionsforum där jag inte deltog. När jag istället bjöd henne till en kopp te vid Tehuset i Stockholm för att höra mer från henne själv om bakgrunden till hennes intensiva antipati mot Waldorfpedagogiken svarade hon att hon hellre skulle dricka te med djävulen och blev något senare intervjuad av Dagen. Jag tyckte inte intervjun riktigt gjorde henne och Kristofferskolan rättvisa och skrev därför det här bloginlägget i sin första form, baserat på vad hon skrivit om sig själv.

När hon såg det skrev hon en lång kommentar i en internetdiskussion, som hon inledde med

anthroposophy is rotten, it’s a religion for compulsive liars

and it’s absolutely irredeemable. I’ve come to the conclusion that there’s no point in fighting stupidity. There’s no point in thinking that however good my arguments are, scumbags like (this blogger) will have 10 times the amount of time to just be the asshole that he is (It’s no struggle for him, I’m sure.) First a greeting to all the swedish anthroposophists: fuck you. You’re a group of lying, deceiving, evil people in a society which kisses your feet and the ground you walk on–and showers you with money”…

Hon fortsatte senare med bl a ett långt inlägg som i huvudsak bestod av länkar till 74 sidor på internet som jag under tio år av internetintresse skrivit som kommentarer till olika internetdiskussioner om Waldorfpedagogiken, vilket har upprört henne och som hon beskriver som ”dravel”.

När någon (inte undertecknad) runt december 2009 skrivit till henne och frågat om hon hade besökt en psykolog, kommenterade hon det med ett inlägg på sin blog med bl a

”I can hardly even remember anymore. I probably have. Mostly, though, I’ve seen psychiatrists. For a multitude of reasons.”

Eftersom hon inte verkat ha mått så bra undviker jag sen förra året i möjligaste mån att ge mig in i offentliga diskussioner med henne och har bara i några undantagsfall sett mig föranledd att utanför det här bloginlägget kommentera vad hon skrivit.

I inlägg på twitter i maj 2010 om den spirande sommaren kommenterade hon:

”I hate this weather. I’m constantly thirsty, my eyes ache, *people* are everywhere. My brain aches.” ”Children everywhere and I just want to yell ‘shut up shut up shut up!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!’ ”

för att sen kommentera att hon inte skriker åt barn i verkligheten, men att det bara är vad hon upplevde i sitt huvud.

En annan som verkar ha läst hennes blog och kommenterar den är Marlene Olsson, waldorfmamma med radikalt annorlunda upplevelser av sina barns waldorfskola än Alicia.

Utanför internetdiskussioner har vi dock haft vänliga privata mailutbyten och under senhösten (2010) har hon i huvudsak verkat må bättre. I början av året bad mig en stödlärare på Kristofferskolan, där Alicia gick på 1980-talet, om hjälp att kontakta henne efter att ha läst vad hon skrivit på internet. Jag bistod, de är nu Facebookvänner och Alicia har uttryckt sin tacksamhet för kontakten med stödläraren.

I början av augusti råkade jag se en twitterkommentar av henne där hon beskrev hur svårt hon hade att hitta var hon kunde logga ut från ett yahookonto. Eftersom jag själv tidigare haft liknande problem skrev jag till henne och berättade hur man kunde hitta utloggningstexten.

Hon svarade samma kväll

”Hej Sune,

Jag lyckades logga ut för ungefär 5 minuter sedan, lustigt nog. Efter att ha gått ut på yahoo utanför själva mailen. Då dök plötsligt den där lilla ‘log out’-grejen upp högst upp på sidan. Liten var den, men den syntes. Tror jag har rätt hög upplösning på skärmen. Det hela är faktiskt rätt besynnerligt. Jag försökte logga ur redan för en vecka sedan, men gav upp. Jag har ju två yahoo-adresser och i bland måste jag logga in på den andra av de två för att se vilka nya affärserbjudanden jag fått från Burkina Faso och sådana platser där de bortglömda kontona växer på träd. Miljarderna rasslar in.

Tusen tack i vilket fall som helst!

-alicia”

Så det varierar lite vad hon skriver, men kommentaren känns som ett uttryck för hennes egentliga positiva grundinställning till livet när inget stör eller upprör henne alltför mycket.

Efter internetdiskussionerna 2008 började jag på mitt eget förslag arbeta deltid för Waldorfskolefederationen i Sverige för att följa och beskriva vad som publiceras i olika media om och relaterat till Waldorfpedagogiken, i huvudsak i Sverige, men delvis också utanför Sverige. Mitt arbete omfattade enbart rapportering och inte att företräda federationen i något avseende. Vid årsskiftet 2011/2012 slutade jag arbetet för Waldorfskolefederationen.

Utanför mitt arbete deltog och deltar jag fortsatt ibland i diskussioner om Waldorfpedagogiken som fri debattör. Jag företräder där, som alltid i diskussioner, enbart mig själv och mina egna uppfattningar.

Annonser

Read Full Post »